Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

HEJ!
UNDER RUBRIKEN ”DOKUMENTSAMLING”, LÄNGST NER PÅ SIDAN,
FINNS ETT NYINLAGT DOKUMENT SOM BELYSER AVMAGRINGSSJUKA
HOS HJORTDJUR (CWD).

===============================================================