Kategori: Okategoriserade

Höghastighetsbana Hässleholm – Lund

trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/

GRISJAKTEN DEN 26 DECEMBER 2020

RAPPORTER HAR KOMMIT IN FRÅN 21 AV 54 JAKTLAG I VÅRT ÄLGSKÖTSELOMRÅDE.
32 VILDSVIN FÄLLDES UNDER DAGEN.
11 ÄLGAR OBSERVERADES.

SUMMERING AV 2020 ÅRS ÄLGJAKT.

DJUR SOM FÄLLDES, ENLIGT NEDANSTÅENDE UPPSTÄLLNING.
GRATTIS TILL ER.
GRATTIS ÄVEN TILL ER SOM FÅTT SE ÄLG I MARKERNA.

TJUR MED MINIMUM FEM TAGGAR PÅ ENA SIDAN, FÄLLD AV JAKTLAG
39 HOLMA. INRAPPORTERAD 24/10 KLOCKAN 10:13.

TJUR MED MAXIMUM EN TAGG PÅ ENA SIDAN, FÄLLD AV JAKTLAG
18 NYRUP-LÅNGSTORP. INRAPPORTERAD 25/10 KLOCKAN 11:42

TJURKALV, FÄLLD AV JAKTLAG 36 BRÄNNORNA.
INRAPPORTERAD 25/10 KLOCKAN 10:46

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan skall skickas in med underskrift av MARKÄGARE och JAKTLEDARE!

Jaktvakt har blivit: Viltrapport – Wehunt.

Daniel Persson har sålt sitt ”Jaktvakt” till WEHUNT. Det innebär en rad nya möjligheter för oss jägare, men i grunden fungerar det som vanligt med sms-rapportering av fällt vilt.
Kika gärna in på sidan: Viltrapport.se

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

Dokumentsamling

Älgobs Sammanställning 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

Hantering av skadad eller sjuk älg

Beslut om förordnande av behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda.

Personer med behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda för fälld älg i Skåne län.

BILDGALLERI

Tjurar 2019

IMG_0164

IMG_6657

—————————-

10-taggare, Norra Rörum

alg-2015

3

2

1

© 2021 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se