Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.