Författare: Olle A

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Älgjakten 2019 status. ( kvar att skjuta ).

Tjur med minimum fem taggar på ena sidan: SLUT Kvoten uppfylld. (Inrapporterad 27/10 klockan 09:35 av jaktlag 36 Brännorna)

Tjur med maximum en tagg på ena sidan:SLUT Kvoten uppfylld.
(Inrapporterad 3/11 klockan 09:44 av jaktlag 10 Tockarp-Vittseröd)

Kalv, en av dubbelkalv: 2 st

Uppdaterad den 20/11 klockan 18:21

VI påminner om Ä L G O B S E N senast den 30/11
skall den vara Olle tillhanda.

Inför älgjakten.

Jaktledarens Kom-i-håg 2019

Lathund Jaktvakt 2019

Medlemsavgifter 2019

Älgobsblankett 2019

Tilldelning 2019

Jaktvakt har blivit: Viltrapport – Wehunt.

Daniel Persson har sålt sitt ”Jaktvakt” till WEHUNT. Det innebär en rad nya möjligheter för oss jägare, men i grunden fungerar det som vanligt med sms-rapportering av fällt vilt.
Kika gärna in på sidan: Viltrapport.se

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

Dokumentsamling

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

Hantering av skadad eller sjuk älg

Beslut om förordnande av behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda.

Personer med behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda för fälld älg i Skåne län.

© 2019 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se