Författare: Olle A

HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG Lund – Hässleholm

Styrelsen för NFÄSO har lämnat in en skrivelse till Trafikverket som berör järnvägsdragningens negativa påverkan på viltets rörlighet i mellanskåne.

Vi har påpekat att  järnvägen med dess stängsling kommer att utgöra ett oövervinneligt hinder för viltet om inte ett stort antal viltpassager anordnas som gör det möjligt för viltet att, nödtorftigt, röra sig fritt i landskapet.

 

 

INSTÄLLT ÅRSMÖTE.

Det planerade årsmötet i Norra Frosta ÄSO den 28 april är – pga Coronasmittan inställt. 

Ny kallelse kommer att skickas ut när samhället är redo för den här typen av sammankomster.

 

 

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Jaktvakt har blivit: Viltrapport – Wehunt.

Daniel Persson har sålt sitt ”Jaktvakt” till WEHUNT. Det innebär en rad nya möjligheter för oss jägare, men i grunden fungerar det som vanligt med sms-rapportering av fällt vilt.
Kika gärna in på sidan: Viltrapport.se

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

Dokumentsamling

Älgobs Sammanställning 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

Hantering av skadad eller sjuk älg

Beslut om förordnande av behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda.

Personer med behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda för fälld älg i Skåne län.

© 2020 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se