Författare: Olle A

ÅRSMÖTE NORRA FROSTA ÄSO

I Hallaröds Församlingshem.
Torsdagen den 4 april klockan 18.oo.
På programmet finns ett föredrag av Jaktvårdskonsulent
Michael Bengtsson i ämnet ”VARG OCH ÄLG I SKÅNE”
Styrelsen hälsar Er välkomna!

ÄLGJAKTEN 2023. Så gick det!

KALV: JAKTEN PÅ KALV ÄR AVSLUTAD.
Kalven fälldes idag av Jaktlag 13 (Frosta Jaktklubb)
Inrapporterad 2023-10-21 klockan 13.50

Tjur: JAKTEN PÅ TJUR MED MAX EN TAGG (T1) ÄR AVSLUTAD.
Tjuren fälldes idag av Jaktlag 13 (Frosta Jaktklubb)
Inrapporterad 2023-10-21 klockan 13.50

Tjur: JAKTEN PÅ TJUR MED MINIMUM FEM TAGGAR (T5) ÄR AVSLUTAD.
Tjuren fälldes idag av jaktlag 04 (Hjällaröd)
Inrapporterad 2023-10-31 klockan 16.47

IMG_4725
Hjällaröd 2023

UPPDATERAT MEDDELANDE OM AFRIKANSK SVINPEST

SCROLLA NER TILL RUBRIK ”NYHETER” DÄR KAN DU LÄSA ETT DOKUMENT FRÅN JORDBRUKSVERKET OM AFRIKANSK SVINPEST SOM STÄNDIGT HÅLLS UPPDATERAT.
DU FINNER ÄVEN EN LÄNK OM HUR MAN RAPPORTERAR IN FYND AV DÖTT VILDSVIN.

HÖSTENS ÄLGJAKT

Älgobsblankett 2023

Jaktledares kom-i-håg 2023

Älgobservationer

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan skall skickas in med underskrift av MARKÄGARE och JAKTLEDARE!

Nyheter

Afrikansk Svinpest

Hur du rapporterar misstänkt fall av afrikansk svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

© 2024 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se