Författare: Olle A

ÄLGJAKTEN 2021 ÄR AVSLUTAD

ÄLGJAKTEN ÄR AVSLUTAD – ÄLGJAKTEN ÄR AVSLUTAD

Stor tjur inrapporterad skjuten, Frosta jaktklubb jaktlag 13.

Liten tjur inrapporterad skjuten, Maglasäte jaktlag 17.

En kalv inrapporterad skjuten, Maglehult jaktlag 35.

En kalv inrapporterad skjuten, Rugerups gård jaktlag 21.

SIDAN UPPDATERAS DAGLIGEN SENAST KLOCKAN 20.00

Uppdaterad: 23/10 klockan 21:20

O B S E R V E R A !!!!

ÄLGOBSBLANKETTEN fylls i efter de 7 första jaktdagarna under perioden 23 oktober och 22 november.
Blanketten SKALL FYLLAS I och lämnas in senast den 30 november
OAVSETT VAD MAN JAGAR under älgobsperioden.

Ifylld blankett skickas till: Olle Andersson, Kung Waldemars väg 27,
29165 Kristianstad.
Det går även bra att mejla den till: olle@jehander.nu

ÄLGOBSEN ÄR OBLIGATORISK FÖR JAKTLAGEN.

Älgjakt 2021

Jaktledarens Kom i håg

Tilldelning

Lathund för WeHunt

Älgobsblankett

Yttrande och svar från årsmöte

SUMMERING AV 2020 ÅRS ÄLGJAKT.

DJUR SOM FÄLLDES, ENLIGT NEDANSTÅENDE UPPSTÄLLNING.
GRATTIS TILL ER.
GRATTIS ÄVEN TILL ER SOM FÅTT SE ÄLG I MARKERNA.

TJUR MED MINIMUM FEM TAGGAR PÅ ENA SIDAN, FÄLLD AV JAKTLAG
39 HOLMA. INRAPPORTERAD 24/10 KLOCKAN 10:13.

TJUR MED MAXIMUM EN TAGG PÅ ENA SIDAN, FÄLLD AV JAKTLAG
18 NYRUP-LÅNGSTORP. INRAPPORTERAD 25/10 KLOCKAN 11:42

TJURKALV, FÄLLD AV JAKTLAG 36 BRÄNNORNA.
INRAPPORTERAD 25/10 KLOCKAN 10:46

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan skall skickas in med underskrift av MARKÄGARE och JAKTLEDARE!

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

Dokumentsamling

Älgobs Sammanställning 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

Hantering av skadad eller sjuk älg

Beslut om förordnande av behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda.

Personer med behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda för fälld älg i Skåne län.

© 2022 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se