Författare: Olle A

Höstmöte i Hallaröd.

Höstmötet hålls sedvanligt i Hallaröd på församlingshemmet.
Föredragshållare i år blir Jesper Einarsson från Jägareförbundet, som håller
föredrag om eftersök på skadat vilt.
Jesper har mångårig erfarenhet av eftersök och delger sina erfarenheter och
visar filmsnuttar från eftersök han gjort
Välkomna till Hallaröd den 26 september.
Klockan 18.00 startar vi mötet.

ÖVNINGSSKYTTE I HÄSSLEHOLM

Älgbanan är öppen för Dej som är medlem i Norra Frosta ÄSO.
den 7 och 21 augusti 17.oo. – 21.oo
OBS!
Endast ammunition med helmantlad kula är tillåten.

Välkomna!

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

Älgobs 2018
Ladda hem Älgobs 2018

===============================================================
HEJ!
UNDER RUBRIKEN ”DOKUMENTSAMLING”, LÄNGST NER PÅ SIDAN,
FINNS ETT NYINLAGT DOKUMENT SOM BELYSER AVMAGRINGSSJUKA
HOS HJORTDJUR (CWD).

===============================================================

Dokumentsamling

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

© 2019 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se