Författare: Olle A

ÄLGJAKTEN ÄR AVSLUTAD

Två tjurar blev säsongens resultat:
En udda tolvtaggare: inrapporterades den 27/10 09:35 av jaktlag 36.
En tvåtaggare:…………inrapporterades den 03/11 09:44 av jaktlag 10.

Se bilder längst ner på sidan!

==============================================================================================

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Inför älgjakten.

Jaktledarens Kom-i-håg 2019

Lathund Jaktvakt 2019

Medlemsavgifter 2019

Älgobsblankett 2019

Tilldelning 2019

Jaktvakt har blivit: Viltrapport – Wehunt.

Daniel Persson har sålt sitt ”Jaktvakt” till WEHUNT. Det innebär en rad nya möjligheter för oss jägare, men i grunden fungerar det som vanligt med sms-rapportering av fällt vilt.
Kika gärna in på sidan: Viltrapport.se

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

Dokumentsamling

Älgobs Sammanställning 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

Hantering av skadad eller sjuk älg

Beslut om förordnande av behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda.

Personer med behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda för fälld älg i Skåne län.

© 2020 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se