Höstmöte i Hallaröd.

Höstmötet hålls sedvanligt i Hallaröd på församlingshemmet.
Föredragshållare i år blir Jesper Einarsson från Jägareförbundet, som håller
föredrag om eftersök på skadat vilt.
Jesper har mångårig erfarenhet av eftersök och delger sina erfarenheter och
visar filmsnuttar från eftersök han gjort
Välkomna till Hallaröd den 26 september.
Klockan 18.00 startar vi mötet.

Jaktvakt har blivit: Viltrapport – Wehunt.

Daniel Persson har sålt sitt ”Jaktvakt” till WEHUNT. Det innebär en rad nya möjligheter för oss jägare, men i grunden fungerar det som vanligt med sms-rapportering av fällt vilt.
Kika gärna in på sidan: Viltrapport.se

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

Älgobs 2018
Ladda hem Älgobs 2018

===============================================================
HEJ!
UNDER RUBRIKEN ”DOKUMENTSAMLING”, LÄNGST NER PÅ SIDAN,
FINNS ETT NYINLAGT DOKUMENT SOM BELYSER AVMAGRINGSSJUKA
HOS HJORTDJUR (CWD).

===============================================================

Dokumentsamling

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

BILDGALLERI

10-taggare, Norra Rörum

alg-2015

3

2

1

© 2019 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se