Dokument inför älgjakten 2017

2017 Jaktledarens kom i håg

2017 Älgobsblankett

2017 Lathund Jaktvakt

Älgenkät

Nyheter

Höstmötet hölls i Hallaröd torsdagen den 21 september.
Ett fyrtiotal medlemmar från jaktlagen var närvarande.
Dokumenten inför jakten gicks igenom, så även uppgifter om
”Övrig dödlighet”, där trafiken skördar många offer. Gå gärna
in på Nationella viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se för
att hålla Er uppdaterade om var olyckorna sker och i vilken om-
fattning.
Efter fikapausen, höll veterinär Jan-Erik Mårtensson ett anförande om vådan av att utfordra viltet och med sockerbetor och andra rotfrukter. Det har ett samband med de allt lägre slaktvikterna och dålig reproduktion för främst älgar och rådjur. Idisslarnas magar är inte byggda för detta sockerintag.
Även deras tänder tar stryk av detta.

Dokumentsamling

Sammanställning Älgobs

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

Bilder från tidigare år

10-taggare, Norra Rörum

alg-2015

© 2017 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se