Inför älgjakten.

Jaktledarens Kom-i-håg 2019

Lathund Jaktvakt 2019

Medlemsavgifter 2019

Älgobsblankett 2019

Tilldelning 2019

Jaktvakt har blivit: Viltrapport – Wehunt.

Daniel Persson har sålt sitt ”Jaktvakt” till WEHUNT. Det innebär en rad nya möjligheter för oss jägare, men i grunden fungerar det som vanligt med sms-rapportering av fällt vilt.
Kika gärna in på sidan: Viltrapport.se

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

HEJ!
UNDER RUBRIKEN ”DOKUMENTSAMLING”, LÄNGST NER PÅ SIDAN,
FINNS ETT NYINLAGT DOKUMENT SOM BELYSER AVMAGRINGSSJUKA
HOS HJORTDJUR (CWD).

===============================================================

Dokumentsamling

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

Hantering av skadad eller sjuk älg

BILDGALLERI

10-taggare, Norra Rörum

alg-2015

3

2

1

© 2019 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se