Tilldelade älgar

 Älgtyp Tilldelning Skjutna Kvar att skjuta
Stor tjur 1 0  1
Liten tjur 2 2  0
Hondjur 3 3  0
Kalv 6 1  5

Uppdaterat 26/10 18.15

Info älgobs 2016

Här hittar du älgobsen för 2016. Denna skall fyllas i enligt instruktionerna på blanketten och mailas till po.markentreprenad@gmail.com

Om du inte har möjlighet att skriva ut älgobs blanketten, maila dina uppgifter till po.markentreprenad@gmail.com eller ring Peo på 0709-822549 för att få den tillsänd brevledes.

Tilldelningslista

Tilldelningslista för älgjakten 2016.

Älgjakt 2016

På sidan Älgjakt 2016 hittar du alla dokument som behövs för årets älgjakt.

Bilder från tidigare år

10-taggare, Norra Rörum

alg-2015

© 2016 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se