Nyheter

AUGUSTI:
9/8 Skjutbanan i Hässleholm är bokad 17.oo – 21.oo

SEPTEMBER:
21/9 ÄSO´s höstmöte i Hallaröd 18.3o.

OKTOBER:
Älgjakt mellan 21/10 – 17/12
Tilldelning: En tjur med minst fem taggar på en sida.
En tjur med max en tagg på ena sidan.
Två mindre hondjur.
Fyra kalvar, -tillåten kalv är en av dubbelkalv-.
OBS – enkelkalv är fredad under hela jakt-
tiden.

Dokument

Sammanställning Älgobs

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

Bilder från tidigare år

10-taggare, Norra Rörum

alg-2015

© 2017 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se