Resultat från spårsnöinventeringen den 12/2 2017

40 jaktlag deltog i inventeringen, areal 12340 ha.
1 jaktlag hade anmält förhinder, areal 37 ha.
6 jaktlag deltog inte, areal 1262 ha.

På den inventerade arealen blev resultatet:
43 vuxna älgar och 9 kalvar, summa 52 älgar.
Vilket ger 4.2 djur/1000 ha i vinterstam.

I vår älgskötselplan är målet för kommande vinter
5.7 djur/1000 ha i vinterstam.

Se pdf nedan och jämför resultatet från inventeringen 2014.

Spårsnöinventering 2014 & 2017

AKTUELLT!

Årsmötet för Norra Frosta ÄSO äger rum den 29 mars 2017 i Hallaröd.

Boka det i Din kalender redan nu.

Kallelse och dagordning läggs ut, här på hemsidan, i god tid före mötet.

===============================================================

Samtliga fällda älgar är inrapporterade till länsstyrelsen 2017-01-31, utifrån de uppgifter som jaktlagen lämnat. Detta kompletterat med åldersbestämning från tandsnitten.

Sammanställning Älgobs

Sammanställning Älgobs

Skjutna älgar 2016

Avskjutning 2016

Karta & Fastighetsförteckning Norra Frosta ÄSO

Karta

Fastighetsförteckning

Bilder från tidigare år

10-taggare, Norra Rörum

alg-2015

© 2017 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se