HÖSTENS ÄLGJAKT.

JAKTTIDEN ÄR MELLAN LÖRDAGEN DEN 22 OKTOBER TILL OCH MED SÖNDAGEN DEN 11 DECEMBER.
AVLYSNINGSJAKT PÅ:
EN LITEN KVIGA.
EN LITEN TJUR MED MAX EN TAGG PÅ ENA SIDAN.
TVÅ KALVAR, SKALL VARA EN AV EKIPAGE MED DUBBELKALV DESSA TVÅ KALVAR ÄR TILLÅTNA UNDER HELA JAKTTIDEN.

HÖSTMÖTE I HALLARÖD

HEJ
HÖSTMÖTET HÅLLS I HALLARÖDS FÖRSAMLINGSHEM TORSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER KLOCKAN 18.OO.
TOM ESPGÅRD FRÅN LÄNSSTYRELSEN HÅLLER FÖREDRAG OM VARGSITUATIONEN I SKÅNE.

Statistik Viltolycka / över. dödlighet

Trafik
Älgtjur: 4
Älgko: 1
Älgkalv: 0
Totalt: 5

Övr.D
Älgtjur: 1
Älgko: 1
Älgkalv: 1
Totalt: 3

21-jan
Typ: Övr. D
Älgko
Plats: Tommaholma
Avmagrad

2021-06-04
Typ: Trafik
Älgtjur
Plats: Sjunnerup
Kollision med tåget vid viadukten – N.rörumsvägen

2021-06-11
Typ: Övr. D
Älgkalv
Plats: Karlarp
Kalven gått ner sig i träskmark, avlivad – Utmed vägen till Tjörnarps kyrka

2021-08-04
Typ: Trafik
Älgtjur

2021-09-26
Typ: Trafik
Älgtjur
Plats: Karlarp/Tjörnarp
Ej identifierad.
Kraftigt massakrerad, troligen en älgtjur

21 sept/okt
Älgkalv
Plats: N.Hultarp
Haltande älgkalv

2021-10-23
Typ: Övr. D
Älgtjur
Plats: Stavaröd 8
Kristian funnit skelett efter älgtjur 8-taggar, ålder 8 år

2021-11-05
Typ: Trafik
Älgko
Plats: RV 23
Påkörd mellan Tjörnarp – Gunnarp

2021-12-07
Typ: Trafik
Älgko
Plats: RV 13
Påkörd öster om Hasslebro. Lastbil massakrerade älgkon

2021-12-09
Typ: Trafik
Älgtjur
Plats: Höör – Tjörnarp
Kollision med tåget mellan Höör och Tjörnarp

2021-12-16
Typ: Trafik
Älgtjur
Plats: LV 1865
Påkörd väster om Vägasked. 5 tim eftersök slutade i ett kärr. Tjur fällt sina horn

2021-12-17
Typ: Älgko
Plats: Hultarp
Mattias Ekelund rapp. Förvirrad älgko som sprungit på e-stängsel ochen stenhög

2021-12-22
Typ: Trafik
Plats: LV 1319
Påkörd älg – vägen mellan Munkarp – Hallaröd

2022-01-23
Typ: Trafik
Plats: RV 13
Påkörd älg Kärrarp – Munkarp

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan om inträde i Norra Frosta Älgskötselområde.

Ansökan skall skickas in med underskrift av MARKÄGARE och JAKTLEDARE!

Nyheter

Afrikansk Svinpest

===============================================================

Utfodring av vilt

Läs artikel om viltutfodring

===============================================================

Dokumentsamling

Älgobs Sammanställning 2019

Protokoll Årsmöte 2018

Sammanställning Älsobs 2011-2017

Avskjutning 2017

Avskjutning 2016

Karta

Fastighetsförteckning

Dokument spårsnöinventering 2018

Spårsnöinventering 2014 & 2017

Stadgar

CWD-broschyr 2019

Hantering av skadad eller sjuk älg

Beslut om förordnande av behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda.

Personer med behörighet att utfärda intyg om älgs otjänlighet som människoföda för fälld älg i Skåne län.

BILDGALLERI

Tjurar 2019

IMG_0164

IMG_6657

—————————-

10-taggare, Norra Rörum

alg-2015

3

2

1

© 2022 Norra Frosta Älgskötselområde / info@norrafrostaaso.se