Fyll i uppgifterna nedan samt betala in medlemsavgift 200:- för varje påbörjade 250 ha. (ex: 510ha = 600:-) till plusgirokonto 23 20 34-9 (Nordea).
Märk inbetalningen med ert jaktlagsnummer och namn.

Senast 30 juni