SCROLLA NER TILL RUBRIK ”NYHETER” DÄR KAN DU LÄSA ETT DOKUMENT FRÅN JORDBRUKSVERKET OM AFRIKANSK SVINPEST SOM STÄNDIGT HÅLLS UPPDATERAT.
DU FINNER ÄVEN EN LÄNK OM HUR MAN RAPPORTERAR IN FYND AV DÖTT VILDSVIN.