VÄLKOMMEN TILL NORRA FROSTA ÄSO´s HÖSTMÖTE ONSDAGEN DEN 27 SEPTEMBER KLOCKAN 18.00.
ANNIKA FELTON, forskare på SLU i Alnarp kommer och håller
föredrag om hennes forskningsprojekt om klövviltet i Sverige.
VÄLKOMNA