Trafik
Älgtjur: 4
Älgko: 1
Älgkalv: 0
Totalt: 5

Övr.D
Älgtjur: 1
Älgko: 1
Älgkalv: 1
Totalt: 3

21-jan
Typ: Övr. D
Älgko
Plats: Tommaholma
Avmagrad

2021-06-04
Typ: Trafik
Älgtjur
Plats: Sjunnerup
Kollision med tåget vid viadukten – N.rörumsvägen

2021-06-11
Typ: Övr. D
Älgkalv
Plats: Karlarp
Kalven gått ner sig i träskmark, avlivad – Utmed vägen till Tjörnarps kyrka

2021-08-04
Typ: Trafik
Älgtjur

2021-09-26
Typ: Trafik
Älgtjur
Plats: Karlarp/Tjörnarp
Ej identifierad.
Kraftigt massakrerad, troligen en älgtjur

21 sept/okt
Älgkalv
Plats: N.Hultarp
Haltande älgkalv

2021-10-23
Typ: Övr. D
Älgtjur
Plats: Stavaröd 8
Kristian funnit skelett efter älgtjur 8-taggar, ålder 8 år

2021-11-05
Typ: Trafik
Älgko
Plats: RV 23
Påkörd mellan Tjörnarp – Gunnarp

2021-12-07
Typ: Trafik
Älgko
Plats: RV 13
Påkörd öster om Hasslebro. Lastbil massakrerade älgkon

2021-12-09
Typ: Trafik
Älgtjur
Plats: Höör – Tjörnarp
Kollision med tåget mellan Höör och Tjörnarp

2021-12-16
Typ: Trafik
Älgtjur
Plats: LV 1865
Påkörd väster om Vägasked. 5 tim eftersök slutade i ett kärr. Tjur fällt sina horn

2021-12-17
Typ: Älgko
Plats: Hultarp
Mattias Ekelund rapp. Förvirrad älgko som sprungit på e-stängsel ochen stenhög

2021-12-22
Typ: Trafik
Plats: LV 1319
Påkörd älg – vägen mellan Munkarp – Hallaröd

2022-01-23
Typ: Trafik
Plats: RV 13
Påkörd älg Kärrarp – Munkarp