Lördagen den 26 september mellan 09.00 och 15.00 har medlemmar i Norra Frosta ÄSO

möjlighet att övningsskjuta därstädes.

Älgskötselområdet bekostar banhyra och instruktör.

På plats finns, från styrelsen, Fredrik Nilsson 0705-470188

OBSERVERA ATT ENDAST HELMANTLAD AMMUNITION ÄR TILLÅTEN!

Styrelsen