Höstmötet hålls sedvanligt i Hallaröd på församlingshemmet.
Föredragshållare i år blir Jesper Einarsson från Jägareförbundet, som håller
föredrag om eftersök på skadat vilt.
Jesper har mångårig erfarenhet av eftersök och delger sina erfarenheter och
visar filmsnuttar från eftersök han gjort
Välkomna till Hallaröd den 26 september.
Klockan 18.00 startar vi mötet.