JAKTTIDEN ÄR MELLAN LÖRDAGEN DEN 22 OKTOBER TILL OCH MED SÖNDAGEN DEN 11 DECEMBER.
AVLYSNINGSJAKT PÅ:
EN LITEN KVIGA.
EN LITEN TJUR MED MAX EN TAGG PÅ ENA SIDAN.
TVÅ KALVAR, SKALL VARA EN AV EKIPAGE MED DUBBELKALV DESSA TVÅ KALVAR ÄR TILLÅTNA UNDER HELA JAKTTIDEN.