RAPPORTER HAR KOMMIT IN FRÅN 21 AV 54 JAKTLAG I VÅRT ÄLGSKÖTSELOMRÅDE.
32 VILDSVIN FÄLLDES UNDER DAGEN.
11 ÄLGAR OBSERVERADES.