DJUR SOM FÄLLDES, ENLIGT NEDANSTÅENDE UPPSTÄLLNING.
GRATTIS TILL ER.
GRATTIS ÄVEN TILL ER SOM FÅTT SE ÄLG I MARKERNA.

TJUR MED MINIMUM FEM TAGGAR PÅ ENA SIDAN, FÄLLD AV JAKTLAG
39 HOLMA. INRAPPORTERAD 24/10 KLOCKAN 10:13.

TJUR MED MAXIMUM EN TAGG PÅ ENA SIDAN, FÄLLD AV JAKTLAG
18 NYRUP-LÅNGSTORP. INRAPPORTERAD 25/10 KLOCKAN 11:42

TJURKALV, FÄLLD AV JAKTLAG 36 BRÄNNORNA.
INRAPPORTERAD 25/10 KLOCKAN 10:46