Det planerade årsmötet i Norra Frosta ÄSO den 28 april är – pga Coronasmittan inställt. 

Ny kallelse kommer att skickas ut när samhället är redo för den här typen av sammankomster.