På grundval av inkommen älgobs har styrelsen idag beslutat att ställa in älgjakten från och med den 30 november 2019. Sista dagen för älgjakt är den 29 november.
Höör den 28 november 2019
Styrelsen för Norra Frosta ÄSO.

Två tjurar blev säsongens resultat:
En udda tolvtaggare: inrapporterades den 27/10 09:35 av jaktlag 36.
En tvåtaggare:…………inrapporterades den 03/11 09:44 av jaktlag 10.

Se bilder längst ner på sidan!

==============================================================================================