Det var förmodligen få jaktlag som jagade vildsvin denna dag
då endast rapporter från tre jaktlag har kommit in.
Resultatet, inga vildsvin skjutna!