Nedan kan Du som kanske inte följt rapporteringen här på hemsidan

se resultatet.

 

TJUR MED MAXIMALT EN TAGG PÅ ENA SIDAN:  Inrapporterad

skjuten 12/11 klockan 09:43. Jaktlag 04.

KVIGA:  Inrapporterad skjuten 23/10 klockan 08:59 Jaktlag 36.

KALV (EN AV DUBBELKALV):    2  Dessa båda kalvar klarade sig!